Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

<none>

Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Corona update Sociale Bijdrage

U bent hier

Beste Klant

Iedereen wordt momenteel overspoeld met vragen over het Coronavirus. Er zijn ook heel vragen op sociaal - Fiscaal vlak. Daarom willen wij jullie een hart onder de riem steken en jullie zoveel mogelijk ontzorgen.  Onderstaande steunmaatregelen zijn van toepassing voor zelfstandigen.    Deze informatie is ons bezorgd door Xerius.    Bovendien heeft ons Instituut van Accountants ons ook de nodige informatie bezorgd per PDF document. Deze informatie is nuttig en overzichtelijk.

Informatie van het Instituut van Accountants

https://www.itaa.be/nl/home/

of direct naar downloadlocatie

https://www.itaa.be/wp-content/uploads/2020/03/20200317-NL-ITAA-BROCHURE-CORONA.pdf

Informatie ontvangen via Xerius : 

Update 21 maart 2020

Hieronder laatste update (zie gele markering). In de gele blokken vinden jullie de info die we ondertussen hebben ontvangen. Het Overbruggingsrecht en de Vlaamse Hinderpremie is opnieuw aangepast, dus zeker lezen.

 

Overzicht steunmaatregelen:

 

 • Uitstel van betaling:

Ondernemers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen uitstel van betaling aanvragen indien zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus.

Je betaalt  geen verhogingen of intresten en je rechten blijven opgebouwd.

 

       Welke kwartalen:

        1ste kwartaal 2020 betalingsdatum van 31 maart 2020 naar 31 maart 2021

        2de  kwartaal 2020 betalingsdatum van 30 juni 2020 naar 30 juni 2021

 

       Deadline aanvraag:

       Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 1

       Aanvragen voor 15/06/2020 voor kwartaal 2            

 

       Hoe aanvragen:

       Login op de website vanXERIUS en vraag ON-LINE & Direct aan !
       https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/life-changing-moment/corona

Voor andere Sociale Verzekeringsfondsen: Contacteer et Sociaal Verzekeringsfonds !!!

 • Naam en voornaam/ rijksregisternummer
 • Woonplaats
 • Naam en zetel van je bedrijf
 • Ondernemingsnummer
 • Beroepsactiviteit waar je in actief bent

 

De maatregel betreffende uitstel met een jaar van betaling van sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 evenals de regularisatiebijdragen die vervallen op 31 maart 2020, wordt uitgebreid naar ALLE categorieën van zelfstandigen (dus niet enkel en alleen van toepassing op zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten).

Gelet op de economische gevolgen van de spoedmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, mag de aanvraag tot uitstel van betaling van de bijdragen van het eerste kwartaal 2020 ingediend worden tot 15 juni 2020.

 

 • Vermindering van sociale bijdrage:

Je kan je sociale bijdrage laten verminderen naar de wettelijke drempels bij verlaging van je inkomen.

Overzicht drempels:

https://www.xerius.be/nl-be/zelfstandigen/sociale-zekerheid/drempelbedragen

 

 • Vrijstelling omwille van ‘Tijdelijke financiële moeilijkheden’ voor de sociale bijdragen van 1ste en 2de kw 2020:

Als je dit wil aanvragen voor de eerste twee kwartalen van 2020, raden wij je wel aan tot je de afrekening van het tweede kwartaal ontvangt.

Een aanvraag voor toekomstige kwartalen is niet mogelijk. Is enkel voor hoofdberoepers en meewerkende echtgenotes in het maxi-statuut.

Bij positief advies bouw je voor deze twee kwartalen geen pensioenrechten op (is voorlopig en kan bijgestuurd worden omwille van coronavirus).

Hou er wel rekening mee dat je reeds 4 kwartalen moet bezig zijn. Ook dit kan nog versoepeld worden, maar daarover is nog geen uitsluitsel.

 

Ik ben wel voorstander om eerst betalingsuitstel aan te vragen. De vrijstelling kan je later aanvragen (lees binnen het jaar).

 

 • Overbruggingsrecht:

 

       Update

Voor wie:

 

WEL: ALLE zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenotes in maxi-statuut

NIET: Zelfstandigen in bijberoep, gepensioneerden, student-zelfstandigen en zelfstandigen met gelijkstelling bijberoep 

Dit wordt beschouwd als een vervangingsinkomen en kan niet gecombineerd worden met een andere uitkering (tijdens deze onderbreking mag je ook NIET aan de slag gaan als werknemer).

Startdatum van de ondernemer speelt geen rol en het is mogelijk voor eenmanszaken en bedrijfsleiders. De sector waarin ze actief zijn maakt ook niks uit.

Het overbruggingsrecht kan gecombineerd worden met de Vlaamse Hinderpremie.

Aanvraag van het overbruggingsrecht moet gebeuren door de ondernemer ZELF.  Echter, voor diegene die aangesloten zijn bij Xerius kunnen wij als gevolmachtigd accountant ook de aanvraag indienen !

 

Overbruggingsrecht wordt uitbetaald door Xerius/ Partena/ Acerta /... ( maw Soc verzekeringsfonds)
 

Bedrag uitkering:

 • Actief in de horeca (ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt en je zaak minstens één dag sluit).
 • Andere sectoren (waar je verplicht bent je onderneming volledig of gedeeltelijk te sluiten door het coronavirus) en je activiteiten minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt: 
 • Andere sectoren die uit voorzorg, of omdat ze te weinig klanten hebben sluiten:

 

Zij ontvangen een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten voor minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in beide maanden minstens 7 opeenvolgende dagen? Dan krijg je zowel in maart als in april een uitkering overbruggingsrecht. 

 

Hoe aanvragen en wanneer mag je de uitbetaling verwachten:

 

Optie 1  Stuur een e-mail naar jouw sociale verzekering of naar KBNC  en vermeld in de e-mail het volgende:

 • aanvraag overbruggingsrecht omwille van het coronavirus,
 • je naam, voornaam en woonplaats,
 • je klantnummer, dat je vindt op je afrekening of op de achterzijde van je identiteitskaart. Want je rijksregisternummer is ook je klantnummer.
 • je ondernemingsnummer en de naam en zetel van je bedrijf,
 • de sector waarin je actief bent en schets hierbij kort de reden(en) waarom u de activiteiten hebt moeten onderbreken naar aanleiding van het coronavirus.
 • de periode van onderbreking: de datum dat je stopt met je activiteiten en eventueel de datum dat je je activiteiten hervat.
 • het bankrekeningnummer waarop we je uitkering mogen storten
 •  

Beantwoord in je e-mail ook volgende vragen:

 • Heb je minstens één persoon ten laste (echtgenote, samenwonende, ouder, grootouder, kind,...)? 
 • Oefen je tijdens de stopzetting of onderbreking van je zelfstandige activiteit een beroepsactiviteit uit? Of ben je nog mandataris of werkend vennoot in een andere vennootschap?
 • Krijg je tijdens de periode van onderbreking een vervangingsinkomen?
 •  

Optie 2

Klanten mogen het  vereenvoudigd formulier, ingevuld en ondertekend doorsturen.  Het vereenvoudigd formulier kan je hier terugvinden. 

/sites/default/files/Overbruggingsrecht_Corona%20%281%29.pdf

! Aanvraag in beide opties moet gebeuren door de klant zelf!

               

 

 • De Vlaamse Hinderpremie:
   

Update

https://www.vlaio.be/nl/nieuws/uitbreiding-van-de-corona-hinderpremie

 

De Vlaamse Regering heeft de corona hinderpremie uitgebreid naar ALLE ondernemers (handelaars, horeca en dienstverleners) die volledig moeten sluiten omwille van de nieuwe beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Ondernemers die minstens 1 voltijds en volwaardig inkomen hebben, komen in aanmerking voor de premie. Dit geldt ook voor ambulante activiteiten (bv. marktkramers) die getroffen worden door het sluiten van de openbare markten. 

De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is.

 

Het aantal premies wordt beperkt tot maximaal vijf per onderneming. In de horecasector is het verplicht sluiten van de eetruimte voldoende om van de premie te kunnen genieten, ook als zij nog afhaaldiensten organiseren.

 

 

Een zelfstandige in bijberoep komt ook in aanmerking voor de premie, op voorwaarde dat men de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep.

 

Premie:

 • Volledige sluiting:

4000€ en na 21 dagen 160€/dag

 • Weekend sluiting:

       2000€ en na 21 dagen 160€/dag

 

       Hoe aanvragen:

       Er kan momenteel geen aanvraag ingediend worden.

       Vanaf 23 maart zou de toepassing klaar zijn.

 

Je kan zich wel registreren door je naam, voornaam en mailadres op te geven. Verdere richtlijnen volgen zodra hun toepassing klaar is.

       https://www.vlaio.be/nl/content/aanvraag-meer-informatie-over-de-corona-hinderpremie

 

De aanvraag moet binnen de dertig kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode ten gevolge van de coronomaatregelen worden ingediend.

PS: zodra de toepassing klaar is, zorg er dan voor dat je beschikt over een kaartlezer of vraag alvast een token aan. Zie hieronder de mogelijkheden hoe je zich als ondernemer kan aanmelden.

 

 

 

 • Arbeidsongeschiktheid:
   

Indien je toch getroffen bent door ziekte (langer dan 7dagen), dan heb je recht op een uitkering via het ziekenfonds vanaf de eerste dag. Ben je minder dan 8 dagen ziek,

dan heb je geen recht op uitkeringen (carensperiode).

 

Uitkering:

Met gezinslast : 62,08€ per dag

Alleenstaande : 49,68€ per dag

Samenwonende : 38,10€ per dag

 

Hoe aanvragen:

Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid laten invullen door de behandelende arts en binnen de wettelijke termijn van 8 kalenderdagen indienen bij je ziekenfonds. Bij laattijdigheid wordt de daguitkering met 10% verminderd. We zijn er ons van bewust dat de artsen niet onmiddellijk een attest kunnen afleveren. Xerius heeft ondertussen contact gehad met het ziekenfonds en zij wachten op instructies van het RIZIV. Voorlopig hanteren ze nog steeds voornoemde procedure.

 

Concreet : 

1. Vraag uitstel van betaling aan (of vermindering of afbetalingsplan)      = Voor sociale bijdragen !
2. 
Overbruggingsrecht aanvragen (zie bijgevoegd aanvraagformulier)     = Indien vermindering of sluiting van uw activiteit ! ( = Combineerbaar met Hinderpremie !!)
3. 
Vrijstelling aanvragen omwille van tijdelijke financiële moeilijkheden? Best wachten tot het tweede kwartaal
4. Vergeet je niet te registreren voor de Vlaamse Hinderpremie (vanaf 23 maart online indienen)
5. 
Bij ziekte; eerst je ziekenfonds verwittigen

 

Contacteer ons

Recent Nieuws

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

Zakendoen met een vennootschap in oprichting

 

Electronisch Factureren ! Doen

Elektronisch factureren: Wat zijn de voorwaarden:

 

Catering op publicitaire events ????

Organiseert u een klantenreceptie ?  

OVERZICHT IPT _ VAPZ _POZVAPZ - Hoe wordt het eigenlijk belast ?

VAPZ -  Hoe wordt het eigenlijk belast ?

Eindejaarsverrichtingen

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

Verplaatsingskosten

Inbrengen van verplaatsingskosten met een privé voertuig voor vennootschappen en éénmanszaken:

Het probleem van de dagontvangsten

Dagontvangsten

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

De kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

AFRONDING OP 5 CENT: GEVOLGEN VOOR BTW EN KASSATICKETS

Actuele BTW stand is nu te raadplegen op MyMinfin.be !
Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Dienstreizen forfait naar 17.06 per dag sinds 1/10/2018 !

Hervorming Vennootschapsrecht nog niet definitief goedgekeurd in de Kamer

Dd 3/1/2019 is er nog steeds geen uitsluitsel omtrent de hervorming.     Voorlopig valt er hierover dus nog niets zinvol te zeggen over de toekomst

Aandelenopties

Aandelenopties en zeker voordeel ! Win Win voor iedereen

Witte Kassa

Geen Witte Kassa ?  Aan de boete ontsnapt met niet.

Verliesverrekening - Bijberoep

De Fiscus verwerpt alle kosten mbt het bijberoep ( van een tuinaanlegger) van de belastingplichtige.   Met verlies werken sluit kostenaftrek niet u

Rechtspraak Beroepskosten - Motorfiets

Een afschrijvingstermijn van 8 jaar vindt de Rechtbank  redelijk voor motorfietsen die jaarljiks slecht een beperkt aantal kilometers afleggen ( 40

Verenigingswerk, deeleconomie en occasioneel werk worden samengeteld
Onroerende verhuur: definitieve regeling
Klanten die niet Betalen ?

Als u op het einde van het jaar nog met openstaande klantenvorderingen zit, is het op het einde van het jaar best om dit even door te nemen met je

Klantenreceptie 100 % aftrekbaar

Organiseert u een klantenreceptie met hapjes en drankjes, dan kan u vanaf nu de BTW erop recupereren.   De minister van Financiën heeft hier meer t

Afschrijvingen 2de hands wagen aangepast !!

Een tweedehands wagen moet worden afgeschreven tegen het percentage dat overeenstemt met de vermoedelijke gebruiksduur van de auto.

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Afschaffing degressieve afschrijvingen

Aftrek Brandstofkosten ?

Net als de andere autokosten zijn de brandstofkosten voor de beroepsverplaatsingen (andere dan het "woon-werkverkeer") voor 75 % aftrekbaar.

Onbelast bijklussen

Onbelast Bijklussen eindelijk officieel geregeld !

Kilometervergoeding

De kilometervergoeding stijgt tot 0,3573 EUR de kilomer.  Dit met ingang vanaf 1/7/2018.   Het gaat om het bedrag dat de fiscus aanvaardt als een f

Buitenlandse BTW terugvragen !

De in 2017 betaalde BTW in een andere EU lidstaat kan teruggevraagd worden tem 30 09 2018 via Intervat !

VAA Gratis Woonst : Iedereen Factor 2

De Regering heeft een definitieve regeling uitgewerkt die de berekeningswijze voor het bepalen van het VAA woonst voor iedereen gelijk maakt !

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

Hoger Voordeel van alle aard firmawagen

Meerwaarde op bitcoints

Meerwaarde op bitcoins - een fiscaal dubbeltje op drie kanten:

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Hoe en wanneer personeelsfeesten inplannen? Fiscaal bekeken.

Vanaf 2018 Slechts 25% RSZ Meer

Vanaf 2018 Slechts 25% RSZ Meer

Gezondheidstaks

Contant loon afgeschaft

 

Investeringsaftrek - gewone & digitale investeringen

Digitale investeringen

Herinvoering renovatiepremie vanaf 01/12/2015

Witte kassa : EUR 25.000 - grens ipv 10% - regel

 

Overgangsmaatregel voor werken - woning ouder dan 5 jaar (maar nog geen 10 jaar )

Taxshift ?

Flexiloon & overuren in de horeca- ongeacht de witte kassa

Vanaf 1/12/2015 gelden reeds de "flexilonen".

Algemene lastenverlaging RSZ Werkgever

Doordat de algemene lastenverlaging in de profit-sector (dus non-profit : uitgesloten) van 33% naar 25% wordt ingevoerd voor bezoldigingen vanaf 01

Investeringsaftrek voor digitale activa - ook voor geregistreerde kassa

Vanaf aanslagjaar 2016 (dus reeds voor dit boekjaar), geldt er een verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in digitale vaste activa die die

Kleine vennootschap: investeringen - misschien beter wachten tot 2016?

Voor investeringen gedaan in 2016 zal de investeringsaftrek verhogen.

Vanaf 01/01/2016 => bijzondere regeling BTW opeisbaarheid

Op 26/11/2015 heeft het Parlement een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in een bijzondere regeling wat betreft de opeisbaarheid van

Veel Belgische bedrijven worden micro-onderneming

Volgens het wetsontwerp van 10/11/2015, zullen meer vennootschappen "klein" worden & bov

Nieuwe regering schrapt boete bij eerste inbreuk btw-verplichtingen

De Minister van Financiën heeft bevestigd dat een eerste inbreuk op de BTW-verplichtingen niet langer meteen tot een boete zal leiden , indien de b

In 2015 : bijzondere liquidatiereserve aanleggen en betalen voor aanslagjaar 2014 - inkomstenjaar 2013

De Minister van Financiën bevestigt: reeds in 2015 een bijzondere liquidatiereserve aanleggen en betalen voor aanslagjaar 2014 - inkomstenjaar 2013

Renovatie @ 6% BTW: ouderdomsvereiste opgetrokken tot 10 jaar

Op 01/01/2016 wordt de ouderdomsvereiste voor het verlaagd tarief van 6% bij renovatie verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.

Vrijstelling BTW voor kleine ondernemingen

Zowel éénmanszaken als vennootschappen met een jaarlijkse omzet van max.

Wie betaalt nu best de electriciteit?

Als particulier betaalt u nu weer 21% BTW op electriciteit.  Is het dan niet beter om de facturen te laten betalen door uw vennootschap?

Pensioensparen - nu al 1% geïnd (voor jaren 2015 tem 2019)

Het ontwerp van Programmawet 2014 stelt voor dat de tax op het lange termijnsparen versneld zou worden geïnd, op de tot 31 december 2014 opgebouwde

Kilometervergoeding daalt tot EUR 0,3412

De officiële- en dus ook de fiscaal aanvaarde- kilometervergoeding voor ambtenaren is sinds 01/07/2015 gezakt van EUR 0,3468 tot EUR 0,3412 als gev

Startende ondermingen : gedeeltelijke vrijsteling doorstorting BV

Het ontwerp van Programmawet biedt momenteel 3 fiscale stimuli voor startende ondernemingen.

Startende ondernemingen : tax shelter voor investeringen in aandelen

Het ontwerp van Programmawet biedt momenteel drie fiscale stimuli voor startende ondernemingen.

Maaltijcheques : naar 8 euro vanaf 2016 (wetsontwerp)

Het maximumbedrag voor maaltijdcheques die toegekend worden vanaf 1 januari 2016, wordt verhoogd met 1 euro tot 6,91 euro (ipv 5,91 euro voordien).

Liquidatiereserve: nu ook mogelijk voor inkomstenjaren 2012 en 2013

Het zal ook mogelijk zijn voor KMO's om voor inkomstenjaren 2012 en 2013 een liquidatiereserve aan te leggen mits een "anticipatieve heffing" van 1

Onze partner

Kraakt uw financiële administratie? Door het wegvallen van een medewerker? Een groot project? Tax & Finance solutions zorgt voor de juiste persoon op de juiste plaats.